Source code for tdem.in (formerly blog.tdem.in) https://tdem.in
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Timur Demin 358906da0c
Remove the part on RD being proprietary
před 1 měsícem
.vscode Change the default theme for Hugofy před 1 rokem
archetypes Add cut to post archetype před 1 měsícem
assets Make pagination styling better před 1 měsícem
content Remove the part on RD being proprietary před 1 měsícem
layouts Make images clickable před 1 měsícem
static Add a post on VSCode's remote debugging před 1 měsícem
themes/basics Promote custom theme changes to top level před 2 měsíci
.drone.yml Explicitly specify the Hugo version to build with před 2 měsíci
.gitignore Add a gitignore před 2 měsíci
LICENSE Go public před 1 měsícem
README.md Go public před 1 měsícem
config.toml Go public před 1 měsícem

README.md

Timur Demin’s Blog

This is the home to https://tdem.in and pages hosted on this domain.

This site is generated with Hugo and uses a custom theme with portions of it originally made by Arjun Krishna Babu.

License

Posts on this website are licensed under CC-BY 4.0. The source code of this website is licensed MIT.