Project Amber CLI client
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Timur Demin 436c7195c1
Port most of the program to Genji
1 miesiąc temu
cmd/task Port most of the program to Genji 1 miesiąc temu
internal/tasks Port most of the program to Genji 1 miesiąc temu
misc/zsh Update code hierarchy 3 miesięcy temu
.gitignore Remove VSCode settings from the tree 2 miesięcy temu
LICENSE.txt Update code hierarchy 3 miesięcy temu
README.md Update code hierarchy 3 miesięcy temu
go.mod Port most of the program to Genji 1 miesiąc temu
go.sum Port most of the program to Genji 1 miesiąc temu

README.md

Amber CLI client

This is a CLI task management program developed specifically for Project Amber. It supports syncing tasks with it, though it can work completely offline as well.

Features

  • usual task management routines
  • sync
  • works offline
  • infinite task nesting

Installation

% go get -u -v git.tdem.in/tdemin/amber_cli/cmd/task

Optionally move the binary you just built to your PATH. This also works for updates.

License

See LICENSE.txt.