The backend app of Project Amber, a task list app
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

14 lines
293B

 1. [metadata]
 2. license_files = LICENSE.txt
 3. [yapf]
 4. based_on_style = pep8
 5. split_before_logical_operator = true
 6. blank_line_before_nested_class_or_def = false
 7. coalesce_brackets = true
 8. dedent_closing_brackets = true
 9. indent_closing_brackets = false
 10. indent_width = 4
 11. use_tabs = false
 12. column_limit = 100